VOKSEN649 kr/mnd (fri avgift i Juli)
BARN499 kr/mnd (fri avgift i Juli)
MEDLEMSKONTIGENT300 kr/kalenderår 

MEDLEMSBETINGELSER Bærum Ju Jitsu Klubb (BJJK)

  Bærum Ju Jitsu Klubb er et idrettslag og følger gjeldende regler satt av Norges Idrettsforbund(NIF) og øvrige lover for idrettslag.

 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og regler som gjelder i klubben.

 Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.

 Du har mulighet til å få 2 gratis prøvetimer. Etter 2 prøvetimer må du melde deg inn i klubben.

  Du forplikter deg til å betale treningsavgift og medlemskontingent i rett tid og på anvist måte. Treningsavgift betales som et månedlig fast beløp, også i ferier. Bindningstiden er seks måneder og deretter en måneds oppsigelsesfrist beregnet fra dato vi mottar skriftlig oppsigelse.

  Medlemskontingenten dekker medlemskap i NIF inkludert forsikring. Deltakelse i konkurranser må avtales med instruktør. Medlemskontingenten er p.t. 300kr / kalenderår og betales vid innmelding deretter i januar hvert år.

  Treningsavgiften er p.t. 649 kr per måned for voksne (over 16 år) og 499kr per måned for barn og ungdom. Familiemedlemskap gir 15% rabatt per medlem fra og med medlem nummer to. Medlemmet med høyest sum betaler full pris. Deretter regnes rabatt på resten av medlemmene.

 Ingen betalte avgifter eller kontingenter vil bli refundert.

 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene i klubben.

 Du skal respektere andre medlemmer, spesielt instruktører og utøvere med lenger fartstid enn deg selv.

 Medlemmets anledning til å gå opp til gradering besluttes av klubbens instruktører avhengig av medlemmets fremgang.

 Som medlem hos Bærum Ju Jitsu Klubb godtas det at informasjon, brukerundersøkelser og annet sendes ut på SMS og/eller epost på vegne av klubb.

  Misbruk av kampsport, uakseptabel oppførsel og/ eller holdninger som ikke er forenlig med vår virksomhet fører til utestenging fra klubben.

  Bruk av dopingmidler og/ eller ulovlige preparater fører til utestenging fra klubben. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste. Medlemmer har ikke anledning til å drive undervisning/ opplæring i kampsport uten godkjenning fra klubbens ledelse. Overtredelse vil kunne medføre utestenging fra klubben. 

  Det er ikke tillatt å ta med uvedkommende inn i klubblokalene uten godkjenning fra klubbens ledelse dersom lokalene brukes utenom åpningstidene (spesialavtale). Overtredelse vil kunnemedføre utestenging fra klubben.

 Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra klubben inntil kravet, med tillegg forrenter og tilleggsomkostninger, er betalt.

 Bærum Ju Jitsu Klubb forbeholder seg retten til å foreta nødvendige justeringer av treningstider, treningsavgift og årlig medlems-kontingent. Medlemskontingenten kan dog kun endres på årsmøtet.

 Bærum Ju Jitsu Klubb forbeholder seg retten til å ha et redusert treningstilbud ifm helligdager,skoleferier o.l.

 Bærum Ju Jitsu Klubb fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer og/ eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i klubben. Dette gjelder også tap av klær og andre personlige eiendeler.

Bærum Ju Jitsu Klubb

Gjennom at gi fotosamtykke godkjenner medlemmet/foresatt at:

 Det greit at det tas bilder og film av deg/ditt barn i idrettslaget?

 Det greit at bildene av deg/ditt barn publiseres på passordbeskyttede nettsider/ lukkede

Facebook-grupper?

 Det greit at bildene og ev. filmene av deg/ditt barn blir brukt på idrettslagets åpne

hjemmeside og i i sosiale medier?

 Jeg har lest «Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn» som ligger vedlagt

Bærum Ju Jitsu Klubb følger Norges idrettsforbund retningslinjer for publisering av bilder og film.

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder

og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse

har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og

foresatte av barn i idrettslag.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Det kan finnes særlige

grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige

konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid

spørre om lov før bildet tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan

identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke

hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og

straffeansvar ifølge åndsverkloven.

Idrettsforbundets retningslinjer:

1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres

foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun

et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes

ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær

varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. 

Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel

Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og

film kjent i idrettslaget.